BAIMENAK

Hirugarrenak / Terceros


terceros.pdf

Bakarrik joateko baimena/ Autorización para ir solos/as a casa

Etxera bakarrik joateko baimena.pdf

Baimena/ Autorización

Ikasleak jasotzeko baimena.pdf

Baimena/ Autorización 

Argazkiak.pdf