OOG/OMR

ESKOLA KONTSEILUA–OOG

ORDEZKARITZA ORGANO GORENA

Ordezkaritza Organo Gorena da eta bertan parte hartzen dute hezkuntza komunitateko sektore desberdinek. Hauen bidez Euskal Eskola publikoaren sareko edozein ikastetxeri eragiten dieten erabakietan parte hartzen dute familiek eta irakasleek. OOG osatzea derrigorrezkoa da ikastetxe guztietan. 

ESKOLAKO KONTSEILUAREN PARTAIDEAK

ZUZENDARITZA TALDEA / EQUIPO DIRECTIVO

ZUZENDARIA.....................Argia Eguskiza

IKASKETABURUA.............Maria San Martin

IDAZKARIA.........................Oihane Pereira

IRAKASLEEN ORDEZKARIAK

Jessica de la Torre / Patxi Gordillo / Maria San Martin / Rosa Rementeria / Sofia Tapia / Amaia Duque / Marisol Barredo / Loli González / Mari Jose Medina /Iratxe Trojaola

GURASOEN ORDEZKARIAK

Lorena Alonso/ Izarne Arenzana / Mari José Bueno / Maite García / Silvia García / Juanjo Rivas / Álvaro Santamaría / Juan José Serrano/ Ana Mayrena Mejías/ Mairena Rodríguez/ Duaa Zitan / Ana Claudia Cantisano / Leire Sánchez / Ekain Rebollo 

EZ IRAKASLEA

Iñaki Sánchez

UDALETXEKO ORDEZKARIA

Saray Muñoz Coria

CONSEJO ESCOLAR – O.M.R.

ÓRGANO MÁXIMO DE REPRESENTACIÓN

Es el Órgano Máximo de Representación y participación de los diferentes sectores que forman la comunidad educativa. Es en este espacio, donde las familias, y el profesorado participan y toman las decisiones que afectan a la vida de cualquier centro escolar de la red de enseñanza pública vasca. La constitución del O.M.R. es obligatoria en todos los centros. 

REPRESENTANTES EN EL CONSEJO ESCOLAR

EQUIPO DIRECTIVO

DIRECTORA....................Argia Eguskiza

JEFA DE ESTUDIOS.................Maria San Martin

SECRETARÍA....................Oihane Pereira

REPRESENTANTES DEL PROFESORADO

Jessica de la Torre / Patxi Gordillo / Maria San Martin / Rosa Rementeria / Sofia Tapia / Amaia Duque / Marisol Barredo / Loli González / Mari Jose Medina /Iratxe Trojaola

REPRESENTANTES DE LAS FAMILIAS

Lorena Alonso / Izarne Arenzana / Mari José Bueno / Maite García / Silvia García / Juanjo Rivas / Álvaro Santamaría / Juan José Serrano / Ana Mayrena Mejías/ Mairena Rodríguez/ Duaa Zitan / Ana  Claudia Cantisano / Leire Sánchez / Ekain Rebollo

PERSONAL NO DOCENTE

Iñaki Sánchez

REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO

Saray Muñoz Coria